Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca İnternet Sitesi Destek Alanı Aydınlatma Metni


TEK ASYA TARIM A.Ş olarak, Şirketimizin internet sitesi üzerinden “Bize Mesaj Gönderin” başlıklı destek
alanı vasıtasıyla müşteri hizmetlerinden yararlanmanız halinde; adınız, soyadınız, telefon numaranız,
e-posta adresiniz, işletme adı bilginiz, talep/şikayet bilgileriniz ve Şirketimiz ile paylaşacağınız iletişim
kurmanıza konu olan genel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi işleyebileceğiz.
Paylaştığınız kişisel verileriniz; yöneltmiş olduğunuz taleplerin, soruların, şikâyetlerin
değerlendirilmesi, müşteri ve tüketici memnuniyetinin sağlanması amacıyla iletişim
kurulması, müşteri ve tüketici yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin
iyileştirilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi, raporlama, analiz ve denetim
çalışmalarının yapılması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ileride doğabilecek
uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.
Bununla birlikte, açık rıza vermiş olmanız halinde ürün ve hizmetlerimizle ilgili tanıtım,
iletişim, reklam, pazarlama, satış, kampanya çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu
kapsamda tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.
Ayrıca kişisel verileriniz, anonim hale getirilerek istatistikler oluşturmak ve pazarlama
analizleri yürütmek amaçlarıyla kullanılabilecektir. Kişisel verileriniz, Kanun’un
5. maddesinde belirtilen, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması ve sözleşmenin kurulması
veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla veri işlemenin zorunlu olması hukuki
sebeplerine bağlı olarak, internet sitemiz aracılığıyla otomatik olarak işlenecektir.
Görüşme esnasında tarafımız ile özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmanız halinde
ise özel nitelikli kişisel verileriniz Kanun’un 6. maddesi uyarınca açık rıza vermeniz
halinde işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, tarafımız ile iletişim kurduğunuz ve kişisel verilerinizin
Şirketimizce toplandığı TEK ASYA TARIM A.Ş. kurumsal internet sitesinin altyapı hizmetinin
sağlanması, veri depolama ve saklama süreçlerinin yürütülebilmesi ve böylelikle tarafınıza
hizmet verilebilmesi amaçlarıyla Şirketimizin yurtiçinde hizmet sağlayıcılarına
aktarılabilecektir.

Bununla birlikte kişisel verileriniz, Şirketimizin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla talep halinde
resmi kurumlara, yargı mercilerine ve bağımsız denetçilere aktarılabilecektir.
Kanun’un ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi,
Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak TEK ASYA TARIM A.Ş’ye iletebilirsiniz.