Please wait, loading...
alaşehir packing house

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASIŞirketimiz insan kaynakları politikasına göre çalışanlara karşı adaletli, onların potansiyellerini her zaman ortaya çıkarmasını hedefleyen, çalışanlarına değer veren, değişime ve gelişime açık, teknolojiyi yakından takip eden sağlam bir işgücü oluşturmayı hedefler. Bu doğrultuda şirketimiz adil ve şeffaf bir yönetim benimsemiştir.

Şirketin insan kaynakları birimi, diğer tüm birimler ile entegre olarak çalışmakta ve çalışan ihtiyaçlarını hızlı analiz ederek, şirket iç ve dış tüm kanallarda bilgi ve beceriyi ön planda tutan iletişim anlayışına sahiptir.

İnsan kaynakları politikası, Tek Asya Tarım A.Ş.’ nin sahip olduğu misyon, vizyon ve etik değerler dahilinde değişim ve dönüşüm prensipleriyle katılımcı ve değer yaratan bir insan kaynakları yönetim anlayışını benimser.

Çalışanlara fırsat eşitliği sağlayan, gelişim odaklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı amaçlar. İşe alım süreçlerinden başlayarak çalışanın istihdam süreci boyunca bütün uygulamalarda dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din, mezhep gibi karakteristik özelliklere dayalı ayırım yapma, cezalandırma, baskı ve hakaret gibi kötü tutum ve davranışlardan uzak bir çalışma ortamı sunar.

Şirketimiz işe alım süreçlerinde işin niteliklerine bağlı yetkinlik bazlı mülakatlar ile işe alım gerçekleştirmektedir. Amaç çalışana uygun görev değil, göreve uygun çalışan seçimi yapmaktır. Bu doğrultuda hiçbir karakteristik özelliğe bakılmaksızın önceden belirlenen görev tanımına en uygun aday seçilmektedir. Ayrıca kanunlar gereği çocuk işçi çalıştırılmaması konusunda hassas olup bu konuda sosyal sorumluluk bilincine sahip, 4857 İş kanununa uygun çalışma sürelerine dikkat eden, çalışanlara yasal izinlerini kullandıran bir şirket politikası uygulanmaktadır.

Çalışanın işe alımı gerçekleştikten sonra şirketin işleyiş şeklini daha iyi bir şekilde tanıması, öğrenmesi ve kısa sürede işine adapte olabilmesi adına temel oryantasyon eğitimi verilir. Bu süreçte çalışanın şirkete daha hızlı alışması, işin yapısını, işleyişini ve iş çevresini öğrenerek yapacağı işin önemini, hak ve sorumluluklarını daha iyi anlaması amaçlanır.

Tek Asya Tarım A.Ş. genelinde çalışan memnuniyetine yönelik çalışanların motivasyonlarının artırılması ve kuruma olan bağlılığın güçlendirilmesi için teşvik sağlanır. İş ve özel yaşam arasındaki dengeyi korumak, politika ve prosedürlerin etkin şekilde uygulanmasına bağlıdır.

Whatsapp Support

How Can I Help You ?